Vietnamese Sessions

The Vietnamese Track consists of one session presented in two parts—both parts will be presented by Deacon Chu.

C.31 Đối Thoại Cảm Thông Trong Gia Đinh Việt Nam –Dialogue for Empathic Understanding in the Vietnamese Family
Deacon Chu

Buổi hội thảo nói về các yếu tố quan trọng trong việc đối thoại, những khó khăn thường gặp, trình bày 3 cách lắng nghe và 1 cách biểu lộ hữu hiệu
Mục đích buổi hội thảo rất đơn gỉan: học cách biểu lộ khẳng khái nhưng không phê phán và học làm người biết lắng nghe, thông cảm.

Buổi hội thảo được lồng trong bối cảnh gia đinh Việt tại Mỹ để giúp phần nội dung và thảo luận được hợp thời, hợp cảnh: liên hệ gia đinh trong văn hóa, truyền thống Việt nam ngay tại xã hội Mỹ, với những điểm hay và nhiều thách đố như các giá trị văn hóa, vai trò phải có, khác thế hệ và ngôn ngữ.
Hội thảo gồm phần thuyết trình, tự nguyện đóng vai kịch và thực tập các năng khiếu trong nhóm nhỏ.

D.31 Đối Thoại Cảm Thông Trong Gia Đinh Việt Nam –Dialogue for Empathic Understanding in the Vietnamese Family

Please, see above description.

Deacon Chu

Deacon Chu has served the Vietnamese community at his parish in multiple roles including being a member of the parish council and facilitating sessions at marriage prep classes and programs like Marriage and Family Enrichment. He became a deacon for the Diocese of San Jose in May, 2019. Professionally, he’s worked in the mental health field for 30 years, having a master’s in Social Work, and being a Licensed Clinical Social Worker in California since 1992. Deacon Chu helped fund the Viet-American Health Network of Santa Clara County in 2000, which advocate for cultural competency services for Vietnamese Americans, provides workshops in numerous topics, and serves as a consulting resource on mental health issues. He’s been in the USA since the late 1970s, has been married for 25 years, and has one son and two daughters.